Tydzień mediacji 2020

mediator

W związku z odbywającym się w dniach 12-16 października Tygodniem Mediacji Centrum Mediacyjne przy Izbie Adwokackiej w Katowicach podjęło się zorganizowania mediacyjnych dyżurów telefoniczny. Za sprawą ograniczeń stacjonarne dyżury adwokatów-mediatorów w Sądach, w ramach Tygodnia Mediacji, nie mogły się odbyć. Inicjatywa jest związana z trudnym czasem w jakim niestety znaleźliśmy się. Epidemia COVID-19 dotyka wszystkich aspektów życia. Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony […]