Epidemia covid- 19 w znaczący sposób wpłynęła na sposób funkcjonowania zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. Na właścicieli i pracowników podmiotów z branża beauty zostało nałożonych wiele obowiązków wynikających z nowego reżimu sanitarnego.

Od kilku dni, na terenie całego kraju trwają kontrolę prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
Kontrolę dotyczą przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanego dla funkcjonowania salonów fryzjerskich i kosmetycznych, w związku z epidemią covid-19.

Inspekcje odbywają się wyrywkowo, sprawdzana jest przede wszystkim dostępność do środków ochrony, sposób umawiania klientów, sposób dezynfekcji przedmiotów służących do wykonywania usług, dostępność maseczek oraz innych środków ochrony dla klienta. Państwowa Inspekcja Pracy zwraca również uwagę na to w jakich trybach pracują pracownicy, czy pracownicy podzieleni na grupy oraz jak weryfikowany jest stan zdrowia pracowników.

Niestety zdarzają się sytuacje kiedy kontrolerzy PIP i Sanepidu, z uwagi na nie przestrzeganie wytycznych, nakładają mandaty.
Kwota mandatu oscyluje średnio na poziomie od 200 do 500 zł.

Organy swoje działania tłumaczą przede wszystkim faktem, iż pomimo poluzowania obostrzeń, wiele zaleceń i wytycznych nadal funkcjonuje np. noszenie maseczek w zakładach kosmetycznych i fryzjerskich, obowiązek stałej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu fryzjersko-kosmetycznego,
Już z samej obserwacji zachowań ludzi na ulicach można wysnuć tezę, iż wiele osób bagatelizuje nałożone obowiązki, a zatem kontrole państwowych instytucji mogą zostać zwiększone.

Dodaj komentarz