Polityka prywatności

Polityka prywatności ma na celu poinformowanie oraz zrozumienie jakie dane są zbierane i w jakim celu są wykorzystywane.

Pozwolę sobie do czytelników bloga zwracać się w mniej formalnym tonie, tak aby każdy mógł zrozumieć swoje prawa. Polityka skierowana jest do czytelników bloga oraz ewentualnie do osób, które odwiedzają również moje portale/ profile społecznościowe.

Administrator

Administratorem danych jest adw. Paulina Rzeszut- Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Rzeszut, ul. Wolności 35, 41-500 Chorzów, przetwarzam Twoje dane osobowe uzyskane w związku ze świadczeniem usług prawnych, jak też w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych oraz serwisów internetowych Kancelarii oraz elektronicznej poczty Kancelarii.

Możesz skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie: ul. Wolności 35, 41-500 Chorzów, za pośrednictwem e-mail: adwokat.rzeszut@gmail.com  lub telefonicznie pod numerem 50 432 507.

Informacje podane przez czytelnika bloga mailowo znajdują się tylko na skrzynkach pocztowych Administratora. Administrator nie podejmuje działań mających na celu zidentyfikowanie osoby (dane osobowe jako niezidentyfikowane w rozumieniu art. 11 RODO), które są przetwarzane na potrzeby prowadzenia z Tobą korespondencji.

Zakres zbierania danych

Zbierane przez Administratora Twoje dane osobowe wykorzystywane są do kontaktu oraz do marketingu.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres mailowy.

Cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe, w zależności od miejsca i sposobu ich pozyskania przetwarzam w następującym celu:

 1. kontaktu z Tobą, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kierowania do Ciebie naszego newsletteru, w przypadku wyrażenia chęci jego otrzymywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. świadczenia pomocy prawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest:

 1. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
 2. prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów,

Przetwarzam tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania.

Prawne podstawy przetwarzania Twoich danych to:

 •  art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 • art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • art. 9 ust. 2 pkt f RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń,
 • art. 9 ust. 2 pkt g RODO tj. przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Jako czytelnik bloga masz prawo do: 

 • żądania od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądania od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

Nadto do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące usługi IT, hostingowe, usługi księgowe lub pocztowe oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu zakończenia danej sprawy, z którą się do mnie zwróciłeś. Nadto dane będą gromadzone do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.

Pliki cookies

Używam plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej bloga, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane przy pomocy ciasteczek wykorzystywane są dla prawidłowego działania bloga i jego funkcji, w celu dostosowania zawartości bloga do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania z bloga oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Wykorzystuje zarówno cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).

Mechanizmy plików cookies nie pozwalają autorce bloga na identyfikację czytelnika , nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia czytelnika.

Wykorzystuje cookies własne w celu prawidłowego działania strony oraz zapamiętania preferencji użytkowników.

Możesz wyłączyć pliki cookies przy pomocy ustawień przeglądarki. Korzystanie z bloga będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają plików cookies.

Komentarze

Dane podawane w formularzu komentarzy pod danym postem sa podawane dobrowolnie. Administrator również zarządza komentarzami.

Google Analytics

Korzystam z Google Analyties w związku z czym Twoje dane będą przekazywane do USA i tam są przechowywane. Informacje dotyczą aktywności na stronie i pod stronach.

Google Analytics jest domyślnie włączone na stronie, jednak włączona jest funkcja anomizacji adresów IP. Jeżeli chcesz wyłączyć ciasteczka Google Analytics możesz to zrobić poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Używam Google Analytics dla celów statystycznych –  w celu optymalizacji bloga i ulepszania jego działania, w tym zakresie działam opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie.

Wtyczki do portali społecznościowych

Na blogu umieszczone są wtyczki (adresy) kierujące do portali społecznościowych na Instagramie i LinkedIn. Po kliknięciu na adres portalu społecznościowego nastąpi przekierowanie do serweru portalu społecznościowego. Dane będą przetwarzane przez dany portal.

Zobacz najnowsze artykuły