W maju zakłady fryzjerskie ruszyły do pracy, wraz z otwarciem salonów klienci zaczęli ustawiać się kolejkach, tzn. zapisywać się on line lub telefonicznie na wizyty na dane dni.

Ku zaskoczeniu wielu klientów rachunki u fryzjerów wzrosły. W niektórych salonach zaczęły być doliczane dodatkowe opłaty. Ceny usług wzrosły od 10 zł do nawet 100 zł.

Zakłady fryzjerskie tłumaczą swoje postępowanie koniecznością wydatkowania dodatkowych pieniędzy na środki czystości i środki do dezynfekcji.

Podczas rozmowy telefonicznej z jedną z moich koleżanek padło pytanie czy – fryzjer może do usługi doliczyć opłaty dodatkowe?

Odpowiedź jest krótka, tak.

Cena za daną usługę związana jest z zasadą swobody umów. Strony umowy, czyli klient i usługodawca (fryzjer), ustalają cenę usługi.

Zasada swobody umów (inaczej zwana zasadą swobody kontraktowania) jest jedną z podstawowych norm rządzących prawem cywilnym. Została wyrażona w art. 353(1) kodeksu cywilnego- Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Przed rozpoczęciem usługi klientka może dopytać ile będzie kosztować dana usługa?

Aby uniknąć negatywnego zaskoczenia należy po prostu zapytać o cenę usługi. Tak samo klient ma prawo zapytać o środki bezpieczeństwa jakie stosuje fryzjer w ramach uniknięcia zakażenia covid -19.

Dodaj komentarz